Noční pták - Řečník přichází

Řečník přichází

Vydržím zdravit Slunce skoro půl hodiny. V hlavě si ke každé ásaně, ke každému nádechu a výdechu, odříkávám instrukce. Jsem tady, abych se je naučil sdělit lidem. Z povelů pro Pozdrav Slunci, Sůrja namaskar, se má stát moje mantra. Učím se je ovšem anglicky. Až se vrátím domů, měl bych lidi instruovat česky. Jestli se někdy vrátím domů. Ačkoliv učitelský kurz trvá jen necelý měsíc, připadá mi, jako bych byl v Indii už půl roku. Jak tak počítám nádechy a výdechy, slyším zvonek. U oltáře v severovýchodním rohu klečí bíle oděná postava.

Je to štíhlý muž s dlouhými černými vlasy a temnou pletí – guru. Říkáme se mu tady jen Řečník, nebo občas taky šéfe. Jeho jméno nikdo nezná. Říká, že ho nemá. Zapomněl veškerou svou minulost. Oltář je z hrubých cihel, ověšených vánočními světýlky. Ta jsou v Indii všude. Na oltáři je obrázek Šivy, indického božstva reprezentujícího vědomí, a kolorovaná fotografie Svámí Vivékánandy, prvního propagátora jógy na západě.

Guru před nimi prozpěvuje tajemná slova v sanskrtu. Vím, že ranní lekce brzo začne, a tak se položím na záda do Šavásány, pozice mrtvoly, zavřu oči a čekám. Řečník zazpívá hluboké Óm a požádá nás, abychom se posadili do libovolné meditativní pozice. Začne předzpěvovat úvodní mantru, kterou po něm opakujeme.

Óm sahaná vavatu,

sahanau bhunaktu,

sahavírjam karvávahé,

tédžasvinávadhi tamastu,

má vidvišávahé,

óm šánti šánti šánti

Znamená to zhruba: Ať jsme chráněni, ať jsme živí, ať společně pracujeme s velkým nasazením, ať je naše poznání osvícené a plodné, ať se nehádáme. Óm, mír, mír, mír. Studenti pocházejí ze všech možných zemí a každý zpívá s odlišným přízvukem. Výsledek připomíná konec hry na tichou poštu. Pro rodilé mluvčí angličtiny je výslovnost sanskrtu obtížná.

Podobně jsou na tom Španělé a Řekové. Mají velké potíže s hláskou š („Sánti, Sánti, Sánti“). Jako Čech mám výhodu. Dokážu bez obtíží vyslovit většinu manter a jógových pojmů. Navíc máme v češtině znaky, které umožňují správnou výslovnost zapsat. Anglický přepis sanskrtu na mě působí komicky. Když dozpíváme, první ranní lekce začíná. Je půl sedmé. Vyšlo Slunce.

Pokračování příště…Napiš komentář

Email nebude zveřejněn ani jinak zneužit. Číslo v hranatých závorkách vytvoří odkaz na daný komentář. Můžete použít HTML značky <a>, <abbr>, <acronym>, <b>, <blockquote>, <code>, <em>, <i>, <strike> a <strong>. Povinná pole jsou označena*.