Noční pták - Praktická nauka

Praktická nauka

Jóga je nepříliš uspořádaný soubor technik, které sloužily starým Indům k ovládnutí myslí. Počátky jógy se většinou kladou ještě před dobu, kdy vznikaly Védy. Nejstarší texty hinduizmu byly sepsány někdy v letech 1500 až 500 před naším letopočtem. Jóga samotná se však nedá spojovat s žádným náboženstvím. První jogíni byli indičtí asketové, šramané. Na přelomu předminulého a minulého století se jóga začala z Indie na západ. Odstartoval to filosof a mystik Svámí Vivékánanda (1863 – 1902), který vyvezl jógu do USA.

Jóga má mnoho definic a cílů, většina jejích stoupenců by ale snad souhlasila, že je to cesta zastavit neustálé fluktuace mysli a dosáhnout tak vyššího stavu vědomí. Staří Indové rozeznávali čtyři cesty jógy. Cíle se dalo dosáhnout pomocí kterékoliv z nich, nejlepší je ale bylo kombinovat.

Evropanovi je pravděpodobně nejbližší takzvaná džňánajóga, jejíž stoupenci dosahují cíle pomocí filosofování a logiky. Zastánci bhaktijógy volí úplně opačný přístup. Místo přemýšlení se plně odevzdávají nějakému vyššímu vědomí. V česku něco takového provozuje hnutí Haré Krišna. Další možnost je karmajóga, neboli jóga nesobeckých činů. Znamená to jakoukoliv činnost pro ostatní bez zájmu o odměnu nebo výsledek.

Na západě je nejoblíbenější rádžajóga, což znamená královská cesta jógy. Označuje se také jako jóga síly vůle. Většinou se redukuje jen na jednu část, hatha jógu, která spočívá ve cvičení fyzických pozic, neboli ásán. Leckdo dokonce ji bere jako fyzické cvičení, což je ovšem mýlka. Jóga slouží k ovlivňování mysli. Má různé styly, například fyzicky náročnou Aštangu, klidnou Jin jógu, atd.